Referat af HE og LUU mødet mandag den 23. februar 2004. 

 

 

Til stede: Erik Hellstern, Jørn Sørensen, Jens Brandt, Jannich Cordt-Hansen, Conny Appel, KL, BR, AC, SB, JP, PN, EC, Michael Ehmsen, Rasmus Pallesen

 

Afbud fra Leif Sørensen

                   

Pkt. 0

Referatet  på vores hjemmeside blev godkendt

 

Pkt. 1

PN/EC skitserede hidtidig praksis og understregede de mange forskellige jobsøgningskanaler, som er vanskelige at overskue for eleverne.

EH anbefalede forlagt undervisning og afprøvning af radiospot og internet.

JCH så flest muligheder i at gå via netværk med erhvervsfolk.

CA støttede tanken om forlagt undervisning specielt for elever med anden etnisk baggrund.

EC vil opsøge virksomheder i Ribe angående praktikpladser fra marts 2004 i lighed med nabokommunerne i 2003.

EC refererede den på sidste møde ønskede tilfredshedsundersøgelse, som viste meget positiv respons fra både arbejdsgivere og elever.

 

Pkt.2

KL skitserede de mange opstartede kurser inden for f.eks. IT, sprog, iværksætteri, turist strategi, samt omtalte den større fleksibilitet i de nye kompetence beskrivelser (AMU).

AC informerede om nye samarbejdsmuligheder inden for turistkurser og vores hensigtserklæringer om støtte til forskellige socialfonds projekt-ansøgninger.

KL kunne på EH´s spørgsmål oplyse, at både kundegrupper og kursusemner nu er meget bredere end tidligere.

JCH og JS opfordrede skolen til at udsende kursus tilbud om de nye overenskomsters krav om 14 dages efteruddannelse ved fyringsrunder.

 

Pkt.3

BR gennemgik konceptet bag Sportscollege og understregede, at det er et regionalt tilbud, og ikke snævert for Ribe-området.

BR kunne på EH´s spørgsmål bekræfte, at eleverne fortsætter med at spille i deres lokale klubber.

 

Pkt. 4

Der er p.t. ingen elever i skolepraktik.

Nuværende elevers jobsøgning foregår i ryk, f.eks. i efteråret og i foråret.

 

Pkt. 5

P.g.a. skolens  gode praktikpladssituation blev konklusionen evt. at søge midler sammen med Synergi-skolerne.

 

Pkt. 6

EC/SB orienterede om et  udsendt positivt service brev til de virksomheder, som er blevet gjort passive p.g.a. ingen elev i praktik de sidste 3 år.

 

Pkt. 7

JP gennemgik de nye fokuspunkter i HG justeringen pr. 1. august 2004. Samt de skærpede karakter  krav ved specialer.

EH og JS understregede begge behovet for en bedre information til ansøgere inden start, samt folkeskolens lærere.

 

Pkt. 8

Salgsliniens forlagte undervisning i detailbutikker i hele vores skole distrikt blev gennemgået. Næste skoleår samme projekt for begge HG1-klasser.

JS vil til næste møde undersøge gennemførelsesprocenter i koncern-butikker i forhold til mindre detailbutikker.

 

 

Pkt. 9    Følgende møder og temaer blev vedtaget:             

            

             Mandag d. 17/5 2004 kl. 14.00

Tema:

”Blackboard som led i undervisning og Elevplan som led i karriereplanlægning”

 

             Mandag d.27/9 2004 kl. 14.00

Tema:

”Hvordan sikrer vi en merkantil profil efter gymnasie-reformen?”

 

             Mandag d.21/1 2005 kl. 14.00

Tema:

”E-læring i ungdomsuddannelser og i kursusafdelingen”

 

 

Pkt. 10  Efter opfordring fra Leif Sørensen, vil AC kontakte direktør Anders Aarhus,

             Sydbank, om at overtage hans plads i udvalget.

             Leif Sørensen kan ikke længere repræsentere arbejdsgiver-siden p.g.a.       

             jobskifte. Efterfølgende har Anders Aarhus sagt ja tak til at sidde i udvalget.

 

Næste møde er mandag den 17/5 kl. 14.00 – 16.00 i M2 med ovennævnte tema.

 

 

 

Axel Jul Christensen

forstander