Referat af LUU for arbejdsmarkedskurser og ungdomsuddannelser mandag den 12. september 2005.

 

 

Til stede: Erik Hellstern, Bodil Jespersen, Henning Lyager, Kristian Drejer,   Conny Appel, Finn Christensen, Anders Århus, Britta Christiansen.

Afbud fra Jørn Sørensen, repr. fra elevrådet

                   

Pkt. 0

Referatet blev godkendt.

Velkommen til Britta Christiansen, Tønder HK

 

Pkt. 1

Finn Kristensen, Interservice, ridsede baggrunden op med oplevelsesøkonomien.

FK vil sammen med Randers Hs komme med et bud på ny designede turistkurser  i DK.

Sigtet er at være i front og lade Ribe Hs specialisere sig i 5 landsdækkende kursusforløb.

KD: et kommende turistsamarbejde fra Blåvandshuk til Tønder passer fint ind i det.

EH: pegede på definitioner af en turist, som i øvrigt kan være fælles for mange virksomheder.

FK: vi er klar. Måske skal uddannelsen slutte med en ny titel.

Alle var enige om at støtte FK i det videre arbejde.

 

Pkt.2

Henning Lyager, Junior Chamber, Ribe, præsenterede gruppen med fem personer til at evaluere Ribe Hs og erhvervslivet.

Junior Chamber vil holde et nyt internt møde og lave to undergrupper, en til evaluering og én til sparring med faglærere.

EC: foreslog en erhvervskarrieredag, og understregede, at skolen arbejder ud fra Bekendtgørelser.

AC: fremhævede tre fælles områder: sparring ved f.eks. jobansøgnings–træning - fagligt input og fælles spørgeskema og brainstorming i januar 2006.

Der var enighed om disse tre pkt., og vi afventer Junior Chamber mødet.

 

Pkt.3 

AMJ uddelte og gennemgik kursus brochurer – oversigter og kataloger.

Helt nye forløb var 2 kurser i Kina og globalisering, foreningsleder kursus for Ribe og Bramming Kommune IKA for ansatte i Ribe Kommune.

EH roste skolens brochure for overskuelighed og fik en karakteristik af de typiske kursister fra AMJ.

 

Pkt.4

AC gennemgik de formelle muligheder for at tiltrække ikke-så-motiverede-unge, samt Ribe Handelsskoles egne strategier.

EH: foreslog en lærlingedag ude på virksomheden

AC: vil nævne det over for Handelsstandsforeningen

HL: folkeskolen er det vigtigste. Junior Chamber vil godt deltage med Hs-studievejledere ude i folkeskolerne

CA: understregede behovet for generel orientering, da de unge endnu ikke er afklarede

KD: tradition hjemmefra betyder meget

 

Pkt.5

TS gennemgik praktikpladssituationen for HG og HH, som begge steder er gunstig.

Mange HHére er optaget eller skal i gang med videregående uddannelse i 2006.

På HG er 2 officielt registreret som jobsøgende, og én tilmeldt skolepraktik (butik) i Åbenrå. Der er ledige 2 kontorjobs for HH, men ingen ledige med den kompetence.

EC pointerede, at det er svært at sfsætte unge over 25 år.

AÅ efterspurgte hvilke brancher de søger

CA understregede, at der er stor tilfredshed med voksne elever samt støttemulighederne

HL opfordrede alle til at gå ud og fortælle de gode historier.

 

Pkt. 6

TS skitserede en karrieredag for HG sidst i januar 2006.

AÅ orienterede om, at branchen mangler rådgivere og derfor burde tage flere elever

EH understregede vigtigheden af elevernes motivation og deres aktive medvirken

HL foreslog mange korte indlæg og fart over feltet.

TS arbejder videre med idéen.

 

Pkt. 7

EC gennemgik og udleverede foreløbig udgave af Lokal Undervisningsplan for HG, som præsenteres for eleverne i IT programmet ”Elevplan”.

EC understregede mulighed for fleksible forløb. En endelig udgave af Undervisningsplanen vil blive gennemgået på januar mødet.

 

Pkt. 8

Der var enighed om, at næste mødedato er:

 

mandag den 23. januar 2006 kl. 14.00-15.30 (!)

 

med temaet: ”Status vedr. turistkurser”

Mødet sluttede kl. 15.50.

 

 

Axel Jul Christensen