18-05-2004

 

 

Referat af HE og LUU mødet tirsdag den 18. maj 2004.

 

Tilstede: Erik Hellstern, Jens Brandt, Jannich Cordt-Hansen, Finn Christensen, TO, EC, PKH, KL, HSC, PN, SB og AC

 

Afbud fra Jørn Sørensen og Conny B. Appel                                      

                                                                       

Pkt. 0

Ingen kommentarer til referatet

 

Pkt. 1.1

Black Board blev demonstreret af TO. Det blev beskrevet som et godt supplement til den daglige undervisning. Nøgleordene er mix læring. Ribe Hs. er godt i gang, men det er en fortsat proces. Specielt den digitale drop box blev diskuteret. JCH understregede vigtigheden af at alle lærere bruger det. EH så gode muligheder, når eleverne kan aflevere og få rettet opgaver digitalt. JCH foreslog brug af elektroniske tavler som TO vurderede til 40.000 kr.  pr. stk. PKH fremhævede, at dybe, faglige diskussioner er bedst face to face samt det sociale miljøs betydning for unge studerende. FC og TO analyserede over pkt., hvem er taberne i denne proces?

 

Pkt. 1.2

EC viste de mange søge og handle muligheder i Elev Plan på Ribe Hs.i skoleåret 04/05. Formålet er at lave forpligtende aftaler med EUD- elever  digitalt. JCH understregede muligheden for eleven at gå om, evt. på en af de andre skoler.

 

Pkt. 3

PHK gennemgik ideen om en HH-klasses erhvervslivskontakt via fire virksomheder i erhvervsrettede fag. JCH ønskede eks. på hvad projekter kunne være og samtidig sikkerhed for, at elevernes kvalifikationer svarede til virksomhedens forventninger. Desuden burde virksomhederne deltage i evalueringerne. EH, JB, FC henviste til samarbejdspartnere som Skærbæk Handelsstandsforening, Virksomheds Netværk Bramming/Ribe Erhvervsråd samt eleverne selv.

 

Pkt. 4

Forårets kurser er ved at være afsluttet. KL foreslog i lighed med 2003/2004 et bredt program udvalg af kurser til efteråret og til 2005 med workshop i f.eks. IT. Som led i markedsføringen omtalte KL en husstands omdelt brochure (30.000 stk.) i skolens distrikt. Der var ingen yderligere kommentarer til pkt.

 

 

Pkt. 5

 

KL præsenterede et oplæg med udgangspunkt i skolens eksisterende kurser. JCH understregede, at Ribe Hs. bør byde på disse kursusforløb.

 

Pkt. 6

HSC beskrev det opsøgende arbejde med et brev og en efterfølgende telefonisk henvendelse med udgangspunkt i virksomhedens (manglende) uddannelsesplaner. EH opfordrede skolen til at lave kurser i innovative uddannelsesplaner. JCH foreslog,  at de positive erfaringer fra turisme-strategi-kurser blev overført til strategi kurser for firmaer generelt. KL tager begge dele med i planlægningen.

 

Pkt. 7

PN skitserede de mange job muligheder p.t. EC gav et referat af de ca. 55 praktikplads besøg i Ribe Kommune.

Dags dato er der 36 job opslag i vores område.

Både PN og EC understregede, at det store udbud af jobs gør eleverne kræsne. AC foreslog, at eleverne fra december måned skulle notere hvilke firmaer de søger. EC nævnte Elev Plan som en mulighed.

 

 

Pkt. 8

TO gennemgik pædagogikken omkring om-og-ny bygningen.

Nøgle ordene er IT inde i fagene, biblioteket centralt i open learning center, plads til fælles oplæg for 120 elever samt bedre fælles lærerforberedelse.

 

Pkt. 9

Alle var enige i, at det nye lokale uddannelsesudvalg ifølge §. 9 i lov om arbejdsmarkedsuddannelserne er dækket ind via vores nuværende udvalg, som derfor fremover vil hedde ”LUU om erhvervsuddannelse og arbejdsmarkeds uddannelser”.

 

Pkt. 10

AC omtalte skolens deltagelse i diverse godkendte EU og andre støttede projekter i Ribe, i Rødding og i Sønderjylland.

 

Pkt. 11

Ingen kommentarer.

 

Næste møde er mandag den 27. september kl. 14.00 med temaet ” Hvordan sikrer vi en merkantil profil efter gymnasie-reformen ?”

 

 

 

 

Axel Jul Christensen