19-11-2003

 

Referat af HE og LUU mødet mandag den 17.  november 2003 

 

 

Til stede: Erik Hellstern, Jørn Sørensen, Finn Christensen, Jannich Cordt Hansen, EC, SB, TO, HSC, AC

 

Afbud fra Leif Sørensen, Conny Appel, Michael Ehmsen og Susanne Ravn

                   

Pkt. 0

Referat fra mødet vil fremover også være et link til vores hjemmeside

 

Pkt. 1

EC opridsede strukturen i LOP med kompetence-afklaring, opsøgende arbejde og coachting af uddannelsesansvarlige. JCH efterlyste objektive kriterier, og EC oplyste de konkrete tal. EH og EC var enige om, at eleverne også har et medansvar.

Det blev besluttet at EC skulle interviewe en fokusgruppe af arbejdsgivere og tagere.

TO gennemgik skolens kvalitetsprogram og evalueringskultur i dag og i kursus afdelingen.TO orienterede om forsøg med evaluering i Black Board. Der var en grundig diskussion om evalueringsskemaer. JCH foreslog en kombination af afkrydsnings og vurderingsskemaer. EH fremførte at anonyme besvarelser er svære at bruge i en dialog. EC,TO,HSC evaluerede vores nuværende skema positivt. De ”14 gode råd” på hjemmesiden blev evalueret positivt, men de bør prioriteres.

 

Pkt.2

TO gennemgik efterårets gennemførte kurser i sprog, IT og iværksættere. Der var aflyste kurser i Akademimerkonom, økonomi og salg/service.

TO skitserede programmet for 2004. Kristian Drejer og Ribe Hs skal finde deltager emner til design kurset i 2004. Af nye gode salgsargumenter blev nævnt, at kurser kan bruges som led i afskedigelsesprocedure (JS), vigtigt at tilbyde hjælp med at udfylde skemaer (JCH), prisen er vigtig (EH), og vi skal differentiere os fra andre (FC).

 

Pkt. 3

EC analyserede praktikpladssituationen regionalt og nationalt med en 15% nedgang i antal. Det positive for Ribe Hs er, at vi har 0 i skolepraktik. Og flere af vores elever registreres i andre regioner (SB).

EC opfordrede kraftigt arbejdsgivere til at tage flere elever. Nogle elever er for fagligt svage (EH).

 

Pkt. 4

HSC beskrev det vellykkede HG forsøg, hvor 6 elever forventes at have opnået en praktikplads ad den vej.

FC understregede at den elektroniske jobsøgnings platform skal gøres mere synlig.

 

Pkt. 5

PN gennemgik skoleårets jobsøgning/studie-valgs-aktiviteter.

Der var enighed om, at cafe-modellen vil blive foretrukket fremover véd Karrieredagen. Diskussion om hvordan vi skal bruge elektronikken.

JS efterlyste at vi bruger SDU i regionen, hvilket PN bekræftede at vi gør.

 

Pkt. 6

EC  refererede de mange positive evalueringer af kursus-formiddagen med uddannelsesansvarlige fra 14 firmaer. EH fremførte, at uddannelsesplaner bør gennemføres. EC bekræftede, at de fleste firmaer tager dem seriøst

 

Pkt. 7

AC gennemgik fase II-forliget om skolepraktik og EUD-reform. Væsentlige nyheder ud over de i pressen og de  udleverede papirer var muligheden for adgangsbegrænsning til uddannelser og til skolepraktik. Samt ad hoc arbejdsgrupper nedsat direkte af ministeren uden om arbejdsmarkedets parter.

EH roste mulighederne for de lidt svagere elever.

 

Pkt. 8

Det opsøgende arbejde hos 83 firmaer fra vores skoledistrikt havde givet EC megen positiv respons. Alle var enige om, at det er vigtigt at opbygge et tillidsforhold mellem LOP konsulent og arbejdsgivere. Derfor understregede JCH, at det er vigtigt , at samme person opsøger, og Ribe Hs følger op på resultaterne af besøgene.

 

Næste møde den 23. februar 2004 kl. 14.00-16.00 med temaet: De jobsøgende og deres brug af opmærksomhedsskabende aktiviteter.

 

 

 

 

Axel Jul Christensen

forstander