25-01-2006

 

 

Referat af LUU for arbejdsmarkedskurser og ungdomsuddannelser mandag den 23. januar 2006

 

 

Til stede:  Bodil Jespersen, Kristian Drejer, Jørn Sørensen, Conny Appel, Finn Christensen, Anders Århus, SB, EC, TO, TS, FK og AC

Afbud fra: Erik Hellstern, Henning Lyager, Britta Christensen og repr. fra elevrådet.

Næstformand Jørn Sørensen bød velkommen og ledede mødet.

                   

Pkt. 0

Referatet blev godkendt

 

Pkt. 1

Dagens tema: ”Turist-uddannelser”

Finn Kristensen, Inter-service skitserede konklusionerne og udleverede oversigt over den kommende struktur for turist-uddannelser i DK. Arkitekterne er Ribe og Randers Handelsskole.

Ideen er, at det skal være et sammenhængende uddannelsessystem fra ufaglært til bachelor, inklusive merit regler. Hanne Jordansen og Finn vil den 27/1 holde et afsluttende møde på Ribe Hs.

KD spurgte til tidsfaktoren, som forventes at være april 2006. KD anbefalede, at Ribe Hs. bød specielt på oplevelses-økonomien. Finn Kristensen fremhævede, at Ribe skulle fokusere på kultur-turisterne. JS spurgte til dette uddannelsesmarked, som forventes at være 65.000 personer. JS understregede, at der er et stort behov for at markedsføre uddannelsen. Finn Kristensen opfordrede til fælles markedsføring fra de interesserede skoler, hvor Ribe Hs så kunne være specialist angående 6 – 8 moduler.

 

Pkt.2

Der afholdes et under møde med Henning Lyager, Junior Chamber fredag den 27. januar om detaljer i dette samarbejde. JS og KD støttede ideen og ville gerne høre nærmere om resultatet af samarbejdet ved et senere møde.

 

Pkt.3

Den nye kursus inspektør Shuang Winkel blev præsenteret via PP. KD roste hende meget for indsatsen ved Ribes nytårskur. TO udleverede en mappe og gennemgik de oprettede kurser og de to fortsatte forløb om Kina. Også den udbudte leder uddannelse i Skærbæk blev omtalt, p.t. 12 tilmeldte. KD nævnte det nye iværksætter kursus ultimo februar og anbefalede i øvrigt et kursus i Mysteri Shopping for service-erhvervene. CA anbefalede at få hidtidige deltagere i Mysteri Shopping til at omtale det positivt. AC lovede at tage emnet op med handelsstandsforeningens formand og ved generalforsamlingen.

 

Pkt. 4

TS skitserede forløbet af LUU´s idé om en speciel Hg-erhvervsdag, hvor tidligere elever orienterede om deres brancher. Dagen var en stor succes. CA roste arrangementet.

 

Pkt. 5

Oplæg om ”Praktik-dialog 2006” fra DH og S blev udleveret til vores maj møde. EC skitserede de økonomiske incitamenter til at få flere elever i praktik. JS fremhævede, at detail har et image problem, og nogle elever går videre på KVU, hvilket bude være et tema for et møde. CA efterlyste forklaringen på frafaldet. BJ mente, at de lange åbningstider opleves som et problem. JS understregede, at vi skal fokusere mere på succes-historierne. AÅ mente, at forældre er ægte bekymrede for deres børns fremtid. EC konkluderede, at vores nuværende tiltag med elever i forlagt undervisning virker godt. I uge 11 vil alle HG2-elever komme i praktik med personlig salg af sig selv. Der er ikke p.t. behov for opsøgende arbejde, da praktikplads situationen løser sig hvert år. Problemet er snarere at motivere eleverne til at søge i bestemte brancher. TS tilsluttede sig denne konklusion.

 

Pkt. 6

EC gennemgik og viste skolens undervisningsplan for HG fra hjemmesiden. EC fremhævede de nye fleksible muligheder, de nye uddannelser og indtaget hvert halve år. Der var accept af Undervisningsplanen.

 

Pkt. 7

Trainees fra SDU blev præsenteret af AC. Disse trainees skal være rolle modeller for vores elever og give nyt input i HHX undervisningen. Der var ros til ordningen.

 

Pkt. 8

EC analyserede januars HG elevindtag på 17 elever, fra Esbjerg til og med Brørup. 4 elever var HG studenter. Alle elever får en realkompetence vurdering. AC omtalte ideen med golf og øvrig sport efter skoletid. Filosofien er, at fysiske aktiviteter skal være attraktive, så elever fristes ”over evne”, da det fremmer intellektuel indlæring. FC fandt ideen helt rigtig.

 

Pkt. 9

Nye datoer og temaer blev vedtaget:

 

Mandag den 15. maj 2006

”Praktikplads dialog 2006” Evt. en gæst udefra.

Mandag den 11. september 2006

”Ændringer i EUD-uddannelsen samt HG2-elever og KVU-uddannelserne”.

Mandag den 22. januar 2007

”Kursus situationen i NY Esbjerg Kommune”

 

Ingen øvrige pkt. under evt. Mødet sluttede kl. 15.30

 

Axel Jul Christensen

forstander