Referat af LUU for arbejdsmarkedskurser og ungdomsuddannelser mandag den 24. januar 2005

 

 

Til stede: Erik Hellstern, Jens Brandt, Finn Christensen, Conny Appel,  Kristian Drejer,  TO, AMJ, MVS, AC, SB.

Afbud fra Jørn Sørensen, Anders Aarhus og  EC.

                   

Pkt. 0

Efter Janich Cordt-Hansens udtræden var der fuld enighed om at bede marketingchef Henning Lyager, Logitrans, indtræde på arbejdsgiverside med profilen: iværksætteri. DI orienteres herom.

 

Pkt. 1

AMJ orienterede om kursus situationen p.t., specielt om IT åbent værksted, som er en stor succes. KD efterlyste tallet for antal iværksættere på regnskab med IT. Der er 3 personer. Kommende forløb er: Kurser i iværksætteri, skilteskrivning (med Handelsstandsforeningen), håndtering af mails m.m.

EH ønskede et kursus i ”Brug IT som værktøj i hverdagen”. CA foreslog at satse på nye IT brugere og vil i øvrigt omtale kurset ude i virksomhederne.

AMJ vil annoncere kurset både offentligt og via direct mail efter forslag fra CA. KD så muligheder for ”kurser om at etablere samarbejde” i bred forstand i de nye kommuner.

EH nævnte et behov for kursus i elektronisk journalisering i private virksomheder.

KD anbefalede at inddrage homebanking i et kommende kursus i privatøkonomi.

Det blev besluttet at lade AMU være et tema ved næste møde

 

Pkt.2

MVS definerede formålet med e-læring, som er forskelligt fra fjernundervisning, som et ”tilskud” til den daglige undervisning.

Eleverne er ikke over ivrige med at bruge Blackboard og dens informationer/tests.

MVS vurderede, at OLC ville betyde nye IT arbejdsvaner for eleverne, og      desuden var der også stor forskel fra klasse til klasse.

AMJ omtalte fjernundervisning i kursusafdelingen og Fleksibel Merkonom.

Alle var enige om, at mikslæring var fremtiden.

AC orienterede  om de 4 nye korte uddannelser, hvor Ribe Handelsskole er godkendt til kontorservice og kundekontakt uddannelsen. Vi samarbejder med andre skoler om sundhedssekretær og ferskvare uddannelsen. CA så heri muligheder fra elever med kort skolegang.

 

Pkt.3

MVS gav en systematisk tilbagemelding om situationen på HG og HHX:

HH: 2/3 i videreuddannelse, 1/3 i praktik, evt. efter et pause år. Ingen praktikplads problemer.

HG: alle søger praktikplads, 80 % inden for detail. Kun få har, som sædvanlig, fået praktikplads på dette tidspunkt. På EH´s forespørgsel oplyser MVS/SB, at der er praktikpladser nok. Kun 4 var jobsøgende ult. 2004.

 

Pkt. 4

AC orienterede om de positive tilbagemeldinger fra de 4 kommuner.

JB havde hørt om det i Skærbæk.

KD vil gerne kontakte os om et iværksætter-laboratorium i Midgårdhus, Ribe.

KD ville gå videre med vores kursusmuligheder for ufaglærtes vej til iværksættere via kreative aktiviteter.

 

Pkt. 5

AC orienterede om muligheder og evt. problemer med de helt (!)nye gærdehøjder. LUU gav skolens  ledelse/LOP bemyndigelse til at lave overgangsordninger for elever, der kommer i klemme. Skolen melder tilbage herom på maj mødet, samt om evt. andre dispensationer for HG/praktikpladser i  forårets løb.

 

Pkt. 6

AMJ orienterede om samarbejde med Akademi Vest , e-lærings-projekter i uge 6 og en studietur til CEBIT-messen i Hannover.

EH foreslog studiebesøg på lokale virksomheder. Det blev bekræftet, at de finder sted.

 

Pkt. 7

De foreslåede datoer blev vedtaget:

17. maj 2005. Temaer: ”Studieretninger i HH-reformen på Ribe Hs.” og ”AMU-kurser på Ribe Hs”.

12. september 2005. Tema: ”Opsøgende arbejde angående praktikpladser”.

23. januar 2006. Tema: ”Status vedr. turistkurser”

Alle dage kl. 14.00 – ca. 15.30 i M2.

 

 

 

 

 

Axel Jul Christensen

forstander