Referat af LUU for arbejdsmarkedskurser og ungdomsuddannelser mandag den 27. september 2004.

 

 

Til stede: Erik Hellstern, Jannich Cordt-Hansen, Finn Christensen, Anders Århus, Erik Johansen, PKH, TO, EC, SB og AC.

 

Afbud fra Jørn Sørensen

                   

Pkt. 0

Ingen kommentarer til referatet

 

Pkt. 1

PKH udleverede og gennemgik oversigt over igangværende  og kommende kurser.

PKH understregede, at Ribe Handelsskole har en fornuftig udliciterings grad af kurser i forhold til andre skoler. JCH og EH spurgte om detaljer i ordningen.

PKH og TO orienterede om forskellige modeller som Undervisningsministeriet kan acceptere. På landsplan er udliciteringsgraden 5%, og Ribe Handelsskole ligger over det tal. Der var en diskussion om at være kursus udbyder uden for lokal området, hvilket ikke ligger i skolens strategiske valg. PKH efterlyste behovet for nye IT-forløb. Svaret fra LUU var, at enkelte mangler IT-moduler, andre har behov for at lære at bruge det mere rationelt, samt endelig specifikke IT-kurser. Andre ideer var kurser for arbejdsledere (JCH) og et kursus skema til PU-samtaler.

 

Pkt.2

AC  tog udgangspunkt i den nye HH bekendtgørelses manglende brug af ordet erhvervslivet.  AC foreslog forskellige erhvervsrettede aktiviteter ude i de nye HH klasser. EH foreslog at understrege de erhvervsrettede videreuddannelses muligheder efter HHX. En anden mulighed var at lade HTX  starte op i Ribe samt en brochure fælles for Ribe skoler. JVH foreslog konceptet: ”Den lokale døråbner til den globale verden”.

 

Pkt.3

TO gennemgik hoved målene med byggeprogram 2004. JCH ønskede en vurdering af pay-back af byggeprogrammet. TO understregede fyrtårns effekten i byggeriet samt de pædagogiske intentioner om individualitet, fleksibilitet og IT ind i forløbene. EH foreslog en invitation til erhvervslivet om at bruge biblioteket..

 

Pkt. 4

AC omtalte iværksætter laboratorier i Rødding, Bramming, Gram, Ribe og Skærbæk med målgruppen folkeskoleelever. De kan udvikle sig til globale laboratorier med vores gæstelærere. JCH foreslog et link over til kursusafdelingen m.h.t. kurser.

 

Pkt. 5

LUU-udvalget var enige om at pege på erhvervschef Kristian Drejer som repræsentant for industrien og turisme på arbejdsgiversiden.

 

Pkt. 6

EC analyserede de udleverede tal om praktikpladssituationen og konkluderede, at godt nok har vi kun 13 job søgende i alt, men der var kun 15 HG2 elever i praktik og det var skuffende. Årsagerne var bl.a. ”kræsenhed” blandt elever og arbejdsgivere.

EC fortalte om praktikplads kampagnen op til dags dato og gennemgik det pædagogiske forløb hen mod praktikpladser i 2005.

Der var en lang analyse af, hvorfor det er svært at afsætte elever.

Kendsgerningen er dog, at Ribe Handelsskole har 0 elever i skolepraktik i 2004 og ingen ansøgere til 2005.

FC foreslog senior medarbejdere i erhvervslivet som fødselshjælpere angående praktikpladspladser

 

Pkt. 7

EC konkluderede, at HG var startet som en justering, men endt som en reform. EC og LUU var enige om, at der skal findes en Ribe model, der kombinerer individuel undervisning, hensyn til svage elever med fornuftige administrative løsninger.

 

Pkt. 8

Næste møde mandag den 24. januar 2005 med to temaer:

  1. E-læring i ungdomsuddannelser og i kursusafdelingen.
  2. De nye korte, merkantile uddannelser.

 

 

 

 

Axel Jul Christensen

forstander