Skolens gennemsnit fordelt på spørgsmål

Se forklaring på forkortelser i tabellen

Deltagertilfredshed - Ribe Handelsskole

194

Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2004

 

Gns  

N  

Spørgsmål

Meget tilfreds
(5.0)

Tilfreds
(4.0)

Hverken / eller
(3.0)

Utilfreds
(2.0)

Meget utilfreds
(1.0)

Ved ikke
(0.0)

 

 

 

 

 

4,3

194

det kursus, du netop har gennemført?

41%(80)

51%(99)

6%(12)

1%(2)

1%(1)

0

 

 

 

3,1

192

kendte du kursets formål, inden du startede?

8%(15)

26%(49)

38%(73)

21%(41)

7%(14)

0

 

 

 

3,7

193

har du lært det, der er kursets formål?

13%(25)

50%(96)

36%(69)

2%(3)

0%(0)

0

 

 

 

3,9

191

din egen indsats på kurset?

13%(25)

69%(132)

16%(30)

2%(4)

0%(0)

0

 

 

 

4,2

193

at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?

39%(75)

48%(92)

13%(25)

1%(1)

0%(0)

0

 

 

 

4,2

192

kursets faglige niveau?

34%(66)

57%(109)

8%(15)

1%(2)

0%(0)

0

 

 

 

3,9

183

at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?

21%(39)

48%(88)

27%(50)

3%(5)

1%(1)

4

 

 


 

3,9

1338

Total gennemsnit / (antal besvarelser)

24%(325)

50%(665)

20%(274)

4%(58)

1%(16)

4

 

 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:

Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 

  Gns:

Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.

  N:

Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.

  U:

Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 deltager eller derover.

 

  Copyright © UndervisningsministerietUNIC 2003