Se forklaring på forkortelser i tabellen

Deltagertilfredshed - Ribe Handelsskole

106

Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2005, 2. Kvartal 2005, 3. Kvartal 2005

 

 

Gns  

N  

Spørgsmål

Meget tilfreds
(5.0)

Tilfreds
(4.0)

Hverken tilfreds eller utilfreds
(3.0)

Utilfreds
(2.0)

Meget utilfreds
(1.0)

Ved ikke / Ikke relevant
(0.0)

 

 

 


 

 

 

4,3

105

det kursus, du netop har gennemført?

43%(45)

46%(48)

8%(8)

2%(2)

2%(2)

0

 

 

 

 

3,3

106

kendte du kursets formål, inden du startede?

10%(11)

30%(32)

39%(41)

17%(18)

4%(4)

0

 

 

 

 

3,6

106

har du lært det, der er kursets formål?

14%(15)

45%(48)

32%(34)

8%(8)

1%(1)

0

 

 

 

 

4,1

104

din egen indsats på kurset?

32%(33)

54%(56)

12%(12)

3%(3)

0%(0)

1

 

 

 

 

4,1

106

at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?

35%(37)

45%(48)

13%(14)

5%(5)

2%(2)

0

 

 

 

 

4,2

106

kursets faglige niveau?

37%(39)

50%(53)

8%(8)

5%(5)

1%(1)

0

 

 

 

 

3,7

103

at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?

17%(17)

43%(44)

32%(33)

8%(8)

1%(1)

1

 

 

 


 

 

3,9

736

Total gennemsnit / (antal besvarelser)

27%(197)

45%(329)

20%(150)

7%(49)

1%(11)

2

 

 

 

 

 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:

Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 

  Gns:

Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.

  N:

Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.

  U:

Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 deltager eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder