Se forklaring på forkortelser i tabellen

Deltagertilfredshed - Ribe Handelsskole

U

Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2005, 2. Kvartal 2005, 3. Kvartal 2005

 

 

Gns  

N  

Uddannelsesområde

Meget tilfreds
(5.0)

Tilfreds
(4.0)

Hverken tilfreds eller utilfreds
(3.0)

Utilfreds
(2.0)

Meget utilfreds
(1.0)

Ved ikke / Ikke relevant
(0.0)

 

 

 


 

 

 

3,9

570

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)

27%(153)

45%(254)

21%(117)

6%(37)

2%(9)

1

 

 

 

 

U

U

Fælleskatalog(AP)

U(U)

U(U)

U(U)

U(U)

U(U)

U

 

 

 


 

 

U

U

Total gennemsnit / (antal besvarelser)

U(U)

U(U)

U(U)

U(U)

U(U)

U

 

 

 

 

 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:

Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 

  Gns:

Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.

  N:

Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.

  U:

Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 deltager eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.