Søgning


Grundforløb

Grundforløb

Uddannelsen indledes med et ½-årigt grundforløb, som er alment studieforberedende og giver et gundlag for endelig valg af studieretning.

Obligatoriske fag

  • Dansk
  • Engelsk
  • 2. fremmedsprog (tysk, spansk eller fransk)
  • Matematik

Herudover indgår nedenstående fag i kortere og længere tema- og projektforløb

  • IT
  • Innovation
  • Samfundsfag
  • Samtidshistorie
  • Virksomhedsøkonomi
  • Afsætning

Studieplaner i Grundforløb