IT Åbent værksted

IT

Begyndere

Kend din PC´er

AMU-kursus nr.: 45565

Forudsætninger:

Ingen.

Formål/mål:

Formålet med kurset er, at deltagerne får et grundlæggende kendskab til computeren, samt kan anvende forskellige brugerprogrammer.

Indhold:

På kurset arbejdes der med følgende emner:

Introduktion til PC’en

 • Lære at bruge PC’en - tastatur og mus
 • Grundlæggende windows
 • Logge på og af netværket
 • Lagre og hente data fra PC’en og netværket

Tekstbehandling – Word

 • indskrivning af tekst
 • opsætning af tekst – fed, kursiv, skriftstørrelser og typer

Regneark – Excel

 • indtastning af tal og tekst
 • formler

Internet

 • søgning på Internettet
 • sende og modtage e-mail

Pris:

Kr. 500,-

Varighed:

22 lektioner

Kursusbevis:

Der vil blive udleveret kursusbevis, når kurset er gennemført.

IT

Let øvede

Kom videre med din PC´er

AMU-kursus nr.: 44371

Forudsætninger:

IT på begynderniveau.

Formål/mål:

Formålet med kurset er, at deltagerne får et kendskab til computeren, samt kan anvende forskellige dele af styresystemet – Windows XP.

Indhold:

På kurset arbejdes der med følgende emner:

WindowsXP

 • Gennemgang af stifinder - herunder gemme, flytte, slette, kopier og genfinde filer fra dokumenter og regneark
 • Derudover arbejdes der med at oprette mapper, så man opnår en fornuftig strukturering af filerne placering på PC'erne

Pris:

Kr. 350,-

Varighed:

15 lektioner

Kursusbevis:

Der vil blive udleveret kursusbevis, når kurset er gennemført.


IT

Tekstbehandling

Word

AMU-kursus nr.: 44349

Forudsætninger:

IT på begynderniveau.

Formål/mål:

Formålet med kurset er, at deltagerne kan anvende grundlæggende tekstbehandling i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter til daglige arbejdsopgaver.

Målet med undervisningen er, at deltagerne selvstændigt kan bruge de funktioner, der er nødvendige for at fremstille dokumenter.

Indhold:

På kurset arbejdes der med følgende hovedpunkter:

 • Oprettelse af dokumenter
 • Hjælpefunktioner
 • Flytning og kopiering af tekster
 • Redigering af dokumenter
 • Tekstformatering
 • Tabulatorer
 • Udskrivning af dokumenter
 • Sidehoved og sidefod
 • Anvende orddeling og stavekontrol
 • Stifinder – åbne, gemme og lukke dokumenter

Pris:

Kr. 500,-

Varighed:

22 lektioner

Kursusbevis:

Der vil blive udleveret kursusbevis, når kurset er gennemført.


IT

Regneark

Excel

AMU-kursus nr.: 44343

Forudsætninger:

Kendskab til brugen af PC’ere

Formål/mål:

Formålet med kurset er, at deltagerne kan anvende regneark.

Målet med undervisningen er, at deltagerne selvstændigt kan bruge de funktioner, der er nødvendige for at anvende regneark.

Indhold:

På kurset arbejdes der med følgende hovedpunkter:

 • Oprette et regneark
 • Indtastning af tal og tekst
 • Indsætning af rækker og kolonner
 • Formatering af celler
 • Anvende enkle formler
 • Redigere i et eksisterende regneark
 • Oprette diagrammer ud fra data i regneark
 • Printe regneark

Pris:

Kr. 500,-

Varighed:

22 lektioner

Kursusbevis:

Der vil blive udleveret kursusbevis, når kurset er gennemført.


IT

Grafisk præsentation

Power Point

AMU-kursus nr.: 44373

Forudsætninger:

Kendskab til brugen af PC’ere

Formål/mål:

Formålet med kurset er, at deltagerne kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer.

Målet med undervisningen er, at deltagerne selvstændigt kan bruge de funktioner, der er nødvendige for at anvende præsentationsværktøjer.

Indhold:

Der arbejdes med følgende hovedpunkter:

 • Fremstille en PowerPoint præsentation
 • Layoutprincipper
 • Tekst og billeder i dias
 • Indsætte multimedieklip
 • Tegne simple tegninger f. eks. bokse, cirkler og linier
 • Anvende farver, skygger og rammer
 • Anvende organisationsdiagrammer
 • Indsætte overgange mellem dias

Pris:

Kr. 350,-

Varighed:

15 lektioner

Kursusbevis:

Der vil blive udleveret kursusbevis, når kurset er gennemført.


IT

Database

Access

AMU-kursus nr.: 44337

Forudsætninger:

Kendskab til brugen af PC’ere

Formål/mål:

Formålet med kurset er, at deltagerne kan anvende databaser.

Målet med undervisningen er, at deltagerne selvstændigt kan bruge de grundlæggende funktioner, der er nødvendige for at anvende databaser.

Indhold:

Der arbejdes med følgende hovedpunkter:

 • Oprette en relationsdatabase
 • Oprette tabeller
 • Opsætte og tilføje poster
 • Definere nøgler
 • Søge, vælge og sortere data ud fra kriterier
 • Udskrive data på skærmen og i rapporter

Pris:

Kr. 350,-

Varighed:

15 lektioner

Kursusbevis:

Der vil blive udleveret kursusbevis, når kurset er gennemført.
Ribe Handelsskole - Skyttevej 29 - 6760 Ribe - Tlf.: 76 88 21 00 - Fax: 76 88 21 21