AMU-Kvalitet

Tilfredshedsmåling:

Vedr. ArbejdsMarkedsUddannelser.


Ribe Handelsskole følger Arbejdsmarkedsstyrelsens kvalitetspraksis ifølge

"Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. lov nr. 414 af 6/6-2002".

Formålet med det fælles kvalitetssystem for arbejdsmarkedsuddannelserne er at forbedre skolernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling, sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling og revision af uddannelsesplaner m.v. samt at tilvejebringe dokumentation for kvaliteten af den samlede uddannelsesindsats i AMU.

Nærmere forklaring vedrørende de systemfælles redskaber, spørgsmål og evalueringer findes på www.viskvalitet.dk


Beståelsesprocenter
Kurserne gennemføres uden afsluttende eksamen, men med deltagerbevis


Gennemførelsesprocenter

Oversigt over gennemførelsesprocenter i 2004 og 2005


Deltagertilfredshed (kursister)

Alle kurser afsluttes med en evaluering. Der er 9 standard spørgsmål der skal besvares. Det er gennemsnit for besvarelserne på disse spørgsmål du vil kunne se i det følgende.

Skolens gennemsnit fordelt på spørgsmål i 2005
Skolens gennemsnit fordelt på udannelsesområde i 2005
Skolens gennemsnit fordelt på spørgsmål i 2004
Skolens gennemsnit fordelt på udannelsesområde i 2004


Deltagertilfredshed (virksomheder)

Ribe Handelsskole afholder mange kurser, hvor enkeltmedarbejdere, ansat på virksomheder i lokalområdet, deltager. Der er sjældent tale om hele virksomhedshold. Derfor er det ikke muligt at få virksomheder til at evaluere hele hold. Kurserne drøftes dog løbende i det lokale uddannelses udvalg, som består af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.