REVE-området

Ribe Handelsskoles skriftlige udbudspolitik på REVE-området.

Politikken er forankret i følgende strategiske forhold:

Ribe Handelsskole er en regional skole

 • har et forpligtende samarbejde med Synergi-skolerne
 • har et kollegialt samarbejde med Ribe amts handelsskoler
 • har et forpligtende samarbejde med Akademi Vest
 • ønsker primært at servicere kunder i Ribe kommune og de tilgrænsende kommuner
 • ønsker ikke at etablere landsdækkende kurser eller etablere afdelinger i andre egne af landet
 • har godkendelser til kompetenceområderne administration, turist og rejse i samarbejde med handelsskolerne i Ribe og Sønderjyllands Amt, EUC-Vest og EUC-Syd.
 • har et markedsområde, der er karakteriseret ved mange små og få mellemstore virksomheder, offentlig administration, serviceerhverv, handel og turisme

Med udgangspunkt i de kompetence-områder skolen har godkendelser til, er det skolens politik at tilrettelægge, udvikle, udbyde, og etablere aftalte kursusforløb der:

 • fastholder og udvikler medarbejdernes kompetencer, så kvalifikationerne passer til virksomhedernes krav, og dermed sikrer livslang beskæftigelse i en foranderlig verden
 • efter konkrete behovsafklaringer tilfører medarbejderne den fleksibilitet, der sætter dem i stand til at få beskæftigelse i relevante erhverv
 • i samarbejde med kunderne udvikler læringsforløb, der kan tilgodese aktuelle behov, hvor specielt kortuddannede prioriteres højt
 • bidrager til lokalområdets fortsatte vækst og udvikling
 • bidrager til, at området har den bedst mulige beskæftigelsesgrad for arbejdskraften

Kurserne markedsføres ved annoncer i regionale medier, direct mail og direkte personlig kontakt til kundeemner.

Et kursusforløb kan tilrettelægges i samarbejde med en privat udbyder, hvis denne løsning er optimal i det konkrete tilfælde. En konkret opgave kan ligeledes udliciteres helt eller delvist, hvis denne løsning er tilfredsstillende for skolen og kunden. Specielt kan områder inden for rejse- og turismeområderne være emner for en udlicitering, idet der her kræves special-kompetencer hos underviserne, som skolen ikke umiddelbart kan honorere, eller kun vanskeligt kan erhverve sig.

Hele forløb eller dele af et forløb kan udliciteres til private udbydere, hvis opgaven hverved kan løses bedre til samme pris eller på samme niveau, men billigere.

En afgørelse af, om udlicitering er den rette beslutning i det konkrete tilfælde, afgøres ud fra fagligt saglige og velbegrundede analyser. Analyserne forankres i økonomiske, pædagogiske, didaktiske, personalepolitiske, videns, etiske og moralske forhold.

I almindelighed vil en udlicitering først blive aktuel i den situation, hvor skolen har opbrugt sin faste kapacitet (lærere, lokaler, administration, IT) hvortil omkostninger allerede er afholdt for at opretholde skolens undervisnings-faciliteter på et acceptabelt niveau.

Ribe, den 1. december 2003, revideret februar 2004 efter yderligere udmeldelser fra Undervisningsministeriet.Ribe Handelsskole - Skyttevej 29 - 6760 Ribe - Tlf.: 76 88 21 00 - Fax: 76 88 21 21