Værdier

Ribe Handelsskole er:

 • Udviklingsorienteret og fleksibel
 • Åben og ærlig
 • Centralt placeret i lokalsamfundet
 • Kvalitetsbevidst

Udviklingsorienteret og fleksibel

På Ribe Handelsskole betyder det, at vi

 • er på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling
 • er samarbejdsorienterede såvel nationalt som internationalt
 • er hurtige til at tilpasse os nye krav og behov
 • ser på muligheder i stedet for begrænsninger

Åben og ærlig

På Ribe Handelsskole betyder det, at vi

 • viser hinanden gensidig respekt
 • baserer skolens hverdag på dialog
 • er ligefremme, fair og tolerante i omgangen med hinanden

Centralt placeret i lokalsamfundet

På Ribe Handelsskole betyder det, at vi vil indgå i et synligt og aktivt samarbejde med

 • det lokale erhvervsliv
 • de lokale organisationer
 • borgerne
 • lokalpolitikerne

Kvalitetsbevidst

På Ribe Handelsskole betyder det, at vi

 • har høj faglig og pædagogisk kompetence
 • er gode til det vi gør
 • anser præcision og kvalitet for en selvfølge
 • gør brug af den enkeltes individuelle evner i organisationen
 • arbejder på tværs af fag og funktioner og derved skaber fælles værdier

 Ribe Handelsskole - Skyttevej 29 - 6760 Ribe - Tlf.: 76 88 21 00 - Fax: 76 88 21 21