OLC

OLC på Ribe Handelsskole

Visionen med OLC er at skabe de fysiske rammer, der på en pædagogisk god og rigtig måde kan være med til at sikre, at læringsprocesserne på Ribe Handelsskole forløber optimalt i dagligdagen.

Gennem studier på andre uddannelsesinstitutioner i DK er vi overbeviste om, at OLC-tankegangen er rigtig.

På sigt skal der skabes det kraftcenter i OLC, der kan samle og formidle relevant viden og læring gennem strukturerede forløb.

Skolens bibliotek skal ”frem i lyset”, og være en mere synlig, integreret og aktiv del af læreprocesserne, specielt i forbindelse med viden-søgning, hvor brugerne har behov for råd og vejledning i forbindelse med opgaver, projekter, temaforløb, gruppearbejde osv.

Mennesker lærer af hinanden, - og det vil være en naturlig følge af samværet i OLC, at der opstår positive synergier i forbindelse med arbejdet.

Det forhold, at der næsten altid vil være ansvarlige lærere tilstede sammen med deres hold, er en stor gevinst for helheden, - lærere, der aktivt i dialog med deres elever er med til at sikre et seriøst, godt og trygt læringsmiljø. Herved bliver det ligeledes naturligt lige at spørge en god kollega om noget, man måske selv er lidt usikker på eller ikke lige selv kan forklare en af eleverne.

Med den kommende gymnasiereform i 2005 vil traditionel IT-undervisning være forbi. Eleverne skal i stedet for have en forholdsvis kort introduktion til skolens IT-systemer og programmer. Derudover skal de mere individuelt kompetenceafklares, og der skal tilrettelægges forløb, der matcher den enkeltes behov. Her giver OLC mulighed for at tilrettelægge denne undervisning i kursusform, hvor der kan undervises op til 120 elever samtidigt på differentierede niveauer ved hjælp af 4-5 lærere samt et struktureret e-læringsmateriale.

I dagligdagen vil den samlede IT-ressource i OLC være tilstrækkelig, idet ”de store tals lov” vil tilsige, at der i langt de fleste tilfælde vil være et passende antal PC-ere til rådighed for seriøst arbejde. Ved større projektforløb kan det komme på tale at reservere dele af lokalet til disse formål.

Vi er opmærksomme på, at vi i få tilfælde om året skal tænke kreativt, for at kunne afvikle eksamen på en rolig måde, - lige i denne specielle situation er OLC ikke helt optimalt, men en løsning kan være at lukke for trafik forbi den åbne del de 2-3 dage om året.Ribe Handelsskole - Skyttevej 29 - 6760 Ribe - Tlf.: 76 88 21 00 - Fax: 76 88 21 21