HH

HHX (Højere handelseksamen) på Ribe Handelsskole


HHX er en gymnasial uddannelse, der giver dig studiekompetence. Med en HHX får du adgang til alle videregående uddannelser på lige fod med studenter, HTX´er og HF´ere. Det betyder, at uddannelsen skal udvikle dine evner til at håndtere nye problemstillinger og skaffe dig ny viden. HHX giver dig også mulighed for at få en praktik uddannelse inden for kontor-, handels- eller finansområdet.

Hvis du af den ene eller anden grund fortryder, at du begyndte på HHX, har du mulighed for efter 1. år at gå ud og evt. søge en praktikplads.

Som et ekstra tilbud kan man vælge følgende linier, som har hver deres profil:


1. år

Obligatoriske fag
Dansk
Engelsk B
2. fremmedsprog (tysk/fransk/spansk) C, B
Erhvervsøkonomi B
Informationsteknologi B
Samfundslære C
Salg og service C

Valgfag
Matematik B
Fransk C, B
Spansk C


2. år

Obligatoriske fag
Dansk
Engelsk B
2. fremmedsprog (tysk/fransk/spansk) C, B
Erhvervsøkonomi B
Informationsteknologi B
Samtidshistorie B
Afsætning B

Valgfag
Matematik B
Fransk C, B
Spansk C
EU og international samarbejde B
Geografi C
Design C
Psykologi C
Mediekundskab C
Virksomhedsinformation C
Kulturforståelse C
Idehistorie C

3. år

Obligatoriske fag
Dansk A
Samtidshistorie B
International økonomi B
Erhvervsret C

Valgfag
Tysk B, A
Spansk C, B
Fransk C, B, A
Matematik C, B, A
Engelsk A
Afsætning A
Informationteknologi A
Erhvervsøkonomi A
EU og international samarbejde B
Psykologi C
Geografi C
Mediekundskab C
Virksomhedsinformation C
Idehistorie C

Meritregler

I henhold til bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelser mv. nr. 539 af 19. juni 1996.

For at opnå merit skal eleven indgive en konkret ansøgning til skolen. Eleven skal dokumentere, at vedkommende har

Karakterer fra det meritgivende fag overføres til beviset for den nye uddannelse.

Hvis undervisningen er tilrettelagt helhedsorienteret på en sådan måde, at undervisning er nødvendig for at give en fagintegreret forståelse af undervisningens teoretiske og praktiske dele, kan eleven ikke opnå merit.

Luk vindue