Karakterer

Karakterer

Karakterer for HG og HH fordelt på års- og eksamenskarakterer.

2003

Standpunktskarakterer HG Eksamenskarakterer HG
Årskarakterer HH Eksamenskarakterer HH2004

Standpunktskarakterer HG Eksamenskarakterer HG
Årskarakterer HH Eksamenskarakterer HH2005

Standpunkts og eksamenskarakterer for HG
Årskarakterer HH

Eksamenskarakterer HH

 

2006

Standpunkts- og eksamenskarakterer for HG

Årskarakterer HH                                                                               Eksamenskarakterer HH

Luk vindue