Akademi & merkonom

Akademi- og merkonomuddannelserne

Merkonom er tilbage. Nu er det igen muligt at læse til merkonom.

Du kan pr. 1. januar 2006 blive merkonom ved at tage fire fagmoduler på akademiuddannelsen. Du kan også som hidtil tage seks fagmoduler og få en fuld akademiuddannelse eller du kan tage et enkelt modul, hvis du har brug for den konkrete viden.

Du kan vælge forskellige linjer indenfor merkonom. Du kan vælge en linje, hvor du frit kan sammensætte fire fagmoduler. Du kan også vælge en linje under akademiuddannelserne. Det kræver at de to obligatoriske fag på 1. og 2. del samt på to valgfrie moduler fra linjen gennemføres.

Retninger/fagmoduler

For akademiuddannelserne gælder det, at alle retninger er bygget op over en 1. del med ét obligatorisk modul og to valgfrie moduler og en 2. del med et obligatorisk modul, en valgfri specialedel og et afsluttende eksamensprojekt.

Uddannelsen har nedennævnte retninger med følgende fagmoduler:

1. Del

International handel og markedsføring Kommunikation og formidling Økonomi og ressourcestyring Ledelse
Afsætning * IT og kommunikation * Erhvervsøkonomi * Ledelse i praksis*
Erhvervsret Afsætning Global økonomi Organisation*
Erhvervsøkonomi Global kommunikation IT og økonomi Human resources
Global kommunikation Global økonomi Logistik Kultur og filosofi
Global økonomi Organisation Organisation Personalejura
Organisation Viden og forandring Statistik Projektstyring
Statistik

2. Del

International handel og markedsføring Kommunikation og formidling Økonomi og ressourcestyring Ledelse
Markedsføring * Virksomhedskommuni-kation * Økonomi- og resssourcestyring * Ledelsesspecialisering*
Specialedel Specialedel Specialedel Specialedel
Afsluttende eksamensprojekt Afsluttende eksamensprojekt Afsluttende eksamensprojekt Afsluttende eksamensprojekt

De med * markerede er obligatoriske fagmoduler på de nævnte linjer.

Der udbydes ligeledes retninger indenfor Finansiel rådgivning, Innovation og produktionsoptimering samt International transport og logistik.

Undervisningen i hvert modul strækker sig som hovedregel over ét semester, én aften om ugen á

4 lektioner. Andre tidspunkter kan forekomme.

Overgangsregler fra den gamle merkonomuddannelsen

Hvert fagmodul i uddannelsen til Akademi udløser 10 ECTS-point, og hele uddannelsesforløbet tæller 60 ECTS-point. Merkonom- og teknonomuddannelsen giver samlet 48 ECTS-point.

Fra merkonom-/teknonomfag 1. del af Akademiuddannelsen

Et 45 timer merkonom-/teknonomfag (fællesfag, specialefag eller suppleringsfag) svarer til 6 ECTS-point.

Et 90 timers merkonom-/teknonomfag (specialefag med projektarbejde) svarer til 12 ECTS-point.

Med to merkonom-/teknonomfag fritages du for et fagmodul (10 ECTS-point). Med et 90-timers merkonom-/teknonomfag fritages du for et fagmodul (10 ECTS-point).

Du kan fritages for det obligatoriske fagmodul, hvis du har merkonom-/teknonomfag, der fagligt svarer til det.

Der kan dog ikke gives fritagelse for statistik.

Fra merkonom/teknonom

2. del af Akademiuddannelserne

2. del af Akademiuddannelserne

Du fritages for hele 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del, såfremt din uddannelse fagligt svarer til det obligatoriske fag på 2. del.

Specialeforløb (10 ECTS-point) og det afsluttende eksamensprojekt (10 ECTS-point) kan du ikke opnå fritagelse for.

Enkle optagelsesregler

Du kan deltage i fagmodulerne på 1. og 2. del, hvis du har mindst to års relevant erhvervsarbejde og opfylder én af disse betingelser:

Deltagelse i specialemodulet og det afsluttende eksamensprojekt på 2. del kræver, at du har afsluttet modulerne på 1. del og har det obligatoriske modul på 2. del.

De enkelte skoler kan stille særlige krav til optagelse på 2. del.

Studiestart

Der er som hovedregel studiestart august/september og igen i slutningen af januar.

Se vores kursusprogram

Få mere at vide på www.erhvervsakademierne.dk og på www.nymerkonom.dk

Luk vindue