IKA

Individuel kompetenceafklaring (IKA)


Du har nu mulighed for at få afklaret/fastlagt dine kompetencer inden for IT-området.

IKA-forløb(kurser) henvender sig til personer, som ønsker at få afklaret sine kompetencer på et eller flere IT-områder med henblik på uddannelse inden for kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelse eller voksenerhvervsuddannelse.

Kort sagt har du mulighed for at teste dig selv – hvad kan du indenfor de forskellige IT-områder og hvilke uddannelsesbehov har du for at blive bedre.

Test dig selv inden for:


Kurset har en varighed af ½ dag til 1 uge (4 lektioner – 37 lektioner) afhængigt af dit behov. Du følger kurset så længe du har behov for det.

På kurset udarbejdes en uddannelsesplan, som afspejler dine uddannelsesbehov i forhold til uddannelsesmål.

IKA-kurser er således ikke egentlig undervisning, men derimod afklaring af kompetencer. Der vil til kurserne være knyttet en instruktør som vejleder den enkelte kursist. Uddannelsesplanen udarbejdes i et samarbejde mellem kursist og instruktør.

Kurserne gennemføres ved min. 12 deltagere.

Forhør nærmere på skolen.

Luk vindue