REVE-området

Ribe Handelsskoles skriftlige udbudspolitik på REVE-området.

Politikken er forankret i følgende strategiske forhold:

Ribe Handelsskole er en regional skole

Med udgangspunkt i de kompetence-områder skolen har godkendelser til, er det skolens politik at tilrettelægge, udvikle, udbyde, og etablere aftalte kursusforløb der:

Kurserne markedsføres ved annoncer i regionale medier, direct mail og direkte personlig kontakt til kundeemner.

Et kursusforløb kan tilrettelægges i samarbejde med en privat udbyder, hvis denne løsning er optimal i det konkrete tilfælde. En konkret opgave kan ligeledes udliciteres helt eller delvist, hvis denne løsning er tilfredsstillende for skolen og kunden. Specielt kan områder inden for rejse- og turismeområderne være emner for en udlicitering, idet der her kræves special-kompetencer hos underviserne, som skolen ikke umiddelbart kan honorere, eller kun vanskeligt kan erhverve sig.

Hele forløb eller dele af et forløb kan udliciteres til private udbydere, hvis opgaven hverved kan løses bedre til samme pris eller på samme niveau, men billigere.

En afgørelse af, om udlicitering er den rette beslutning i det konkrete tilfælde, afgøres ud fra fagligt saglige og velbegrundede analyser. Analyserne forankres i økonomiske, pædagogiske, didaktiske, personalepolitiske, videns, etiske og moralske forhold.

I almindelighed vil en udlicitering først blive aktuel i den situation, hvor skolen har opbrugt sin faste kapacitet (lærere, lokaler, administration, IT) hvortil omkostninger allerede er afholdt for at opretholde skolens undervisnings-faciliteter på et acceptabelt niveau.

Ribe, den 1. december 2003, revideret februar 2004 efter yderligere udmeldelser fra Undervisningsministeriet.

Luk vindue