Moduler

PC-kørekort


PC-kørekortet består af 7 moduler. Nedenstående skema viser hvilke kurser, der svarer bedst til modulerne.
NYT: Fra 1. april 2005 er det muligt at erhverve et basiscertifikat
PC-kørekort® Basis, som udstedes, når man har bestået modul 2, 3, 4 og 7.

Moduler:

1 - Grundlæggende informationsteknologi - IT for begyndere
2 - Computeren og dens styresystem - IT for let øvede
3 - Tekstbehandling - Tekstbehandling
4 – Regneark - Regneark
5 – Database - Database
6 – Præsentation - Grafisk præsentation
7 - Information og kommunikation - IT for let øvede


Vi gør opmærksom på, at indholdet på kurserne ikke er fuldt dækkende i forhold til testene til PC-kørekort. Vi anbefaler derfor at se kompetencemålene på Dansk IT’s hjemmeside www.dansk-it.dk under IT-kompetencer, PC-kørekort, Modulerne, Syllabus 4.0.

Vi vil altid være behjælpelige med yderligere undervisningsmateriale samt hvis der opstår spørgsmål.

Hvis man påtænker at tage PC-kørekort, bedes man gøre opmærksom på det, når man tilmelder sig det pågældende kursus.

Test til PC-kørekort

For at kunne tilmelde sig til test kræves et Skills Card som kan erhverves på testcentret. Det er ikke et krav, at man har fulgt nogen undervisning.

Testen indenfor hvert modul indeholder 36 spørgsmål, som skal besvares indenfor 35 min. Umiddelbart efter testen kan man se testresultatet, hvor der skal min. 75% til bestået (dvs. 27 rigtige svar).

Kurserne udbydes også som fjernundervisning – forhør nærmere på skolen.

Luk vindue