International linje

Den internationale linie

IDEEN BAG.....

Eleverne vil i løbet af 3 år

 • træne deres sprogfærdigheder i praksis i ind- og udland
 • få et indblik i kulturelle, politiske og økonomiske forskelle i Europa/hele verden
 • møde europæere som skolekammerater, kollegaer og som venner
 • opleve Europa/hele verden bag facaden: I skolen, på jobbet og i familen

1. år


Undervejs i uddannelsen bliver der givet en introduktion til:
Det nye Tyskland - socialt, kulturelt, økonomisk samt uddannelses- og beskæftigelsesmæssigt.

Aktiviteter
Foredrag, film, diskussion og brevveksling (herunder e-mail).
Klassens elever udarbejder videoer på tysk om vort område samt præsentation af klassens elever.

I efteråret

Studieture til Kiel, Hamburg eller Berlin plus præsentation af den handelsskole i Tyskland, som bliver vores første partner, med henblik på udveksling i foråret.


Udveksling

Eleverne er privat indkvarteret og besøger handelsskolen i Dortmund i Nordrhein-Westfalen.
Desuden arrangeres der virksomhedsbesøg og udflugt i Ruhrområdet.
Tidspunkterne for udveksling aftales af partnerklasserne.

Udgifter


Kun transport frem og tilbage, da der er gensidig privat indkvartering. Pris i år 2003: Kr. 2.400,00 inkl. udvekslingstur + 2 studieture til Tyskland.


2. år

Klassens lærere, privatpersoner og forretningsfolk orienterer om internationale forhold. Desuden om det nye England - socialt, kulturelt, økonomisk samt uddannelses- og beskæftigelsesmæssigt.


Aktiviteter

Foredrag, film, diskussion og evt. brevveksling.


Udveksling


I marts måned besøger eleverne London. Eleverne besøger et handelsgymnasium samt virksomheder i byen.
Tilbud om sprogskole i to uger i San Sebastian i Nordspanien eller Malaga i Sydspanien.


Udgifter

London: Homestay (privat indkvartering). I år 2003 ca. kr. 2.400,00.
San Sebastian/Malaga: kr. 4.400,00 ved passende elevdeltagelse.
Der er mulighed for at søge legater, som kan gøre turen væsentlig billigere.

3. år

Individuelle ophold eller gruppeophold i hele verden - både studie- og arbejdsophold udover klassens samlede studietur: F.eks. til USA, Kina, Egypten eller Grækenland.


Vi vil bl.a. præsentere følgende muligheder før eller efter HH-eksamen:

 • Studieophold med eksamen på Hammersmith College i London, Stevenson College i Skotland, Universitetet i München
 • Niv. A sprogelevers ophold i sprogområdet - individuelt eller gruppevis
 • Studieophold i Montpellier i Frankrig
 • Studieophold på Southeast Missouri State University, USA (Bachelor- og Masteruddannelse).
 • Praktikophold i Hamburg, München og Berlin
 • Også mulighed for praktik og arbejdsophold andre steder i Europa
 • Sommerskole i England, inkl. engelsk- og matematikundervisning

Økonomi

På første år er udgifterne begrænset til transport frem og tilbage, da udvekslingerne bygger på gensidig indkvartering.
På 2. og 3. år kan udgifterne variere. De afhænger bl.a. af, hvor eleven vælger sit studie- eller arbejdsophold.
Udgifter: Transport frem og tilbage + studieafgift og evt. betaling for homestay.

Eleverne/forældrene skal vide

 • at tilmelding til den internationale linie er bindende, med mindre personlige forhold ændres væsentligt.
 • at familien får fornøjelsen af at have en udlænding boende i en uge, når der er tale om udveksling.
 • at i år 3 bestemmer eleven selv, hvor store udgifterne skal være
 • at eleverne på den internationale linie, ud over oplevelserne ved udveksling, vil få en uvurderlig sproglig og personlig kompetence.

Skoleår på college i England

Elever på den internationale linie tilbydes et skoleår på Bridgewater College nær Bristol. Bridgewater College har fået en meget flot evaluering af Her Majesty´s Inspectors (det engelske undervisningsministerium).

Man kan evt. starte med dette ophold, tage det mellem 1. og 2. år eller efter HH.

Skoleåret starter i september og slutter i juli.

De valgte fag kan vælges fra begynder til høj-niveau.

Kernefag

F.eks. historie, engelsk, multimedie, business, matematik, spansk eller tysk.

Valgfag

Sport (fodbold, kricket, rugby, tennis etc.)
Performing arts (dans, sang, teater etc.)
Kultur, design, filosofi, religion etc.


Indkvartering

De danske elever bor hos udvalgte familier i Bridgewater, en idyllisk, historisk by på størrelse med Kolding tæt ved havet, Bristol og 3 timers kørsel fra London.

Nyhed

Alle 1. års colleelever er sikre på at bo i een bestemt by: Bridgewater. Pris: £ 4.000,00
Inkl. familieophold i 40 uger (studieåret: 36 uger).
Inkl. al undervisning og eksamensafgifter.
Studietur til London.
Hver elev får tilknyttet en tutor.
Alle faciliteter på college er til rådighed.

Du er altid velkommen til at ringe til Ribe Handelsskole telefon 76882100 for at få yderligere oplysninger.Ribe Handelsskole - Skyttevej 29 - 6760 Ribe - Tlf.: 76 88 21 00 - Fax: 76 88 21 21