Kvalitet

Skolens arbejde med kvalitet i dagligdagen tager udgangspunkt i begrebet ”oplevet kvalitet” hos alle interessenter.

Kvalitetsarbejdet er forankret i Q-90 arbejdet, hvor EFQM-modellen spiller en central rolle, samt de efterfølgende politiske ønsker og krav, der kommer til udtryk gennem forskellige bekendtgørelser med tilhørende vejledninger inden for skolens uddannelsesområder, senest bek. nr. 23 af 11. januar 2005 om ”Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser”. Klik her for at læse denne bekendtgørelse

Nøgleordene i arbejdet er et dokumenteret kvalitetssystem, der i sammenhæng med skolens værdigrundlag sikrer regelmæssige selvevalueringer med tilhørende kritiske vurderinger af resultater og efterfølgende udvikling.

Der arbejdes med kvalitetscirkler, hvor resultater fra de udvalgte nøgleområder kontinuerligt indgår i kommende handleplaner med tilhørende operationelle mål.

I menuen til venstre er listet centrale resultater fra skolens kvalitetsarbejde.

Ribe Handelsskole - Skyttevej 29 - 6760 Ribe - Tlf.: 76 88 21 00 - Fax: 76 88 21 21