Iværksætter kursus

Iværksætterkursus, Ribe

01.oktober til 29. november 2007

Ønsker du at starte egen virksomhed

eller er du lige midt i at gøre det!

1. Kursusdag Mandag den 01. oktober 2007 kl. 18.30 – 21.45

Velkomst og introduktion til uddannelsen samt praktiske oplysninger.

Præsentation af deltagerne.

Kort video danner grundlag for gennemgang af følgende emner:

Idé og idégrundlag.

Forretningsplan.

Generelle trusler.

Rådgivning.

Praktiske erfaringer.

v/ Kristian Bendix Drejer, Erhvervschef, Esbjerg Erhvervsudvikling.

Hvad kan du bruge banken til i en opstarts fase?

Lån, kassekredit og renter.

Leasing og realkreditinstitutter.

Andre relevante råd til en iværksætter.

v/ Erhvervsrådgiver Brian Nielsen, Sydbank Ribe.

Hvordan kom jeg i gang som selvstændig?

Ide og opstart.

Udfordringer og trusler.

Hvor vil jeg hen i fremtiden?

v/ Carsten Lund, IT Data Consult


2. Kursusdag Mandag d. 08. oktober 2007 kl. 18:30 - 21:45

Ideudvikling og den kreative proces

Ideudvikling – metoder og modeller.

Idegrundlaget for min virksomhed.

Evaluering og efterbehandling i grupper.

v/Henrik Schroll, Ribe Handelsskole.

Personlige forudsætninger

Dine personlige forudsætninger for at drive den virksomhed, som du er i gang med at planlægge.

Opstilling af handlingsplan.

SWOT- analyse.

* Hvilke stærke sider har jeg og hvordan udnytter jeg dem bedst?

* Hvilke svage sider har jeg og hvordan kompenserer jeg for dem?

* Hvilke muligheder og trusler er der?

Hurtig opfølgning på SWOT- analyse .

v/Henrik Schroll, Ribe Handelsskole.

3. Kursusdag Mandag d. 22. oktober 2007 kl. 18.30 – 21.45

Markedsføring

Hvad er markedsføring?

Målgruppe.

Valg af medie.

Virkemidler.

Hvad koster markedsføring.

Pressemeddelelser.

Hvad er en god historie?

Hvordan laver man salg?

v/ Sune Ahrenkiel, Ribe Handelsskole

4. Kursusdag Mandag d. 29. oktober 2007 kl. 18:30 - 21:45

Forsikring

Gennemgang af de forskellige forsikringer.

Faldgruber.

Hvilke forsikringer har jeg brug for?

v/Carsten Juhl Vilsmark, Danica Pension.

Jura

Valg af selskabsform.

Kontraktforhold, herunder lejeaftaler og ansættelsesaftaler.

Overtagelse af bestående virksomhed.

Samarbejdsaftaler mellem flere ejere af virksomheden.

v/ Advokat Allan Sørensen, Hjerrild & Bisgaard.

5. Kursusdag Mandag d. 05. november 2007 kl. 18.30 – 21.45

Økonomi og regnskab

Budgetter.

Bogføring.

Kalkulation.

Finansiering - herunder leasing.

v/ Jørn M. Schmidt, Statsautoriseret revisor.

Told og Skat

Told, skat og moms.

v/ Betty Madsen, Moms og Skattekonsulent, Deloitte.

6. Kursusdag Mandag d. 12. november 2007 kl. 18.30 – 21.45

Hvordan kom jeg i gang med min virksomhed.

Opstart, hjælp fra rådgivere, regnskab.

Overtagelse af andet firma.

Nye ideer, mentor og fremtiden.

v/ Ole Leth, Ribe Karossericenter og Leths Service og Montage og Teknik.

Orientering fra DANA

A- kasseregler.

Pension og efterløn.

Regler, efteruddannelse og gode tips.

v/ Kim Korsholm DANA.

Afslutning

Video om fup-firmaer.

Opsamling fra kurset.

Dannelse af netværk mellem iværksættere eller mentorordning?

Evaluering mundtlig og indsamling af skriftlig evaluering.

v/ Kristian Bendix Drejer, Erhvervschef, Esbjerg Erhvervsudvikling.

Kurset afholdes på Ribe Handelsskole.

Pris: kr. 550,- pr. deltager.

Tilmelding til Ribe Handelsskole senest d. 26.09. 2007

Hvis du har spørgsmål eller har brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte Kristian Bendix Drejer, Erhvervschef , Esbjerg Erhvervsudvikling på 75 12 37 44 eller Cathrine S. Hansen Ribe Handelsskole på 76 88 21 00.Ribe Handelsskole - Skyttevej 29 - 6760 Ribe - Tlf.: 76 88 21 00 - Fax: 76 88 21 21